İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul ve ilan edilişinin yıldönümünde açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, evrensel bir insan hakları, zaman , mekan, inanç ve kültür farkı gözetmeksizin her millet için aynı ölçütte olduğunu açıkladı.
Uçak yaptığı açıklamada, “İnsan haklarına saygı ve riayet, medeniyet ölçüsünü ve seviyesini göstermektedir. İnsan haklarını değerli kılan, insan yaradılışı ve onurudur. İnsan, haklarına doğuştan ve kendiliğinden sahiptir. İnsan onuruna saygısı olan her devlet, her kurum, her kişi bu haklara hassasiyet göstermek, kullanılmasını kolaylaştırmak ve desteklemek zorundadır. Devletler, hak ve özgürlükleri esas alarak koruyan, hak gasplarını sıra dışı ve suç kabul eden yasal dayanaklarla meşruiyet kazanmaktadır. Hak kelimesini sadece kendi siyasi, ideolojik, ekonomik çıkarları için maske olarak kullanan emperyalist güçler, tarihte eşi görülmedik hak ihlallerine, soykırımlara, sürgünlere, yakıp yıkmalara, başkalarını yok ederek var olmaya yönelmiştir. Birilerinin daha fazla refah ve maddi kazancı için hayat hakkı başta olmak üzere, milyonlarca insanın hakkı gasbedilmektedir. Bunun örneklerini dünyanın dört bir yanında gördük, görüyoruz. Avrupa’nın ortasındaki Bosna-Hersek’te masum insanlar öldürüldü, toplu katliamlara maruz kaldı. Filistin’de işgal sürüyor, insanlar sürgün ediliyor, hayat hakkı dâhil her şeyden mahrum bir şekilde direniyorlar. Suriye’de petrol kuyularının dışında hiçbir şeyin kıymeti yok, Türkiye dışında kucak açan, hak gözeten neredeyse kimse yok. Doğu Türkistan’da sistematik bir soykırım uygulanıyor, kardeşlerimize akla hayale gelmedik işkenceler yapılıyor. Mısır’da darbeciler masum insanların kalemini kırıyor, işkenceler yapıp dünyanın gözünün içine baka baka idam sehpaları kuruyor. Arakan’da zulüm tam gaz sürüyor. Yemen’de halk açlık ve yoksulluğun pençesinde can çekişiyor. Latin Amerika’da darbeler yapılıyor, halkın seçtiği liderler devriliyor. Afrika, emperyalistler yüzünden makûs talihini yenmenin mücadelesini veriyor. Emperyal devletler binbir türlü maskeyle ve medyalarıyla bunları örtbas ediyor; zalimi mazlum, mazlumları haksız gösteriyor. Eğitim Bir-Sen olarak, insan haklarını, hiçbir hesap veya çıkar için gasbedilemez, pazarlığı yapılamaz, dokunulmaz bir değer olarak görüyoruz. İnsan Hakları Günü’nün, insanların ölmediği, annelerin çocuksuz, çocukların yetim ve öksüz kalmadığı, gözyaşının dindiği, sürgünlerin, soykırımların, zulümlerin yaşanmadığı, emekçilerin alın terinin karşılığını tam olarak aldığı, gelir dağılımının adil paylaşım esasına göre yapıldığı bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz” dedi.