Şu anda birçok internet sitesinde dijital emlakçılığın yaygınlaştığını görüyoruz. Buna sahibinden.com gibi siteler öncülük ediyor. Ancak şimdi ortaya çıkan haberler, bu durumun önüne geçileceğini belirtiyor. Satılık ev ve kiralık ev ilanı vermek yasak olacak!

Satılık ve kiralık ev ilanı vermek yasaklandı!

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile birlikte sahibinden.com gibi internet sitelerinde emlakçılık belgesi olmadan satılık ve kiralık ev ilanı vermek yasaklanacak. Yani bu da sadece emlakçıların ilan verebileceğini gösteriyor.

Emlakçılık yetki belgesi olmadan çalışmaya devam eden kullanıcıların ise durumun tespit edilmesi halinde 25 bin TL para cezası kesilecek. Yetkisi olmayan emlakçılar için de aynı durum söz konusu. Bunun için yetki alması gerekecek.

Taşınmaz Ticareti Yönetmenliği ile birlikte 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yalnız resmi emlakçıların internet üzerinden ev kiralayıp satacağı belirtiliyor. Diğer kişilerin ilan verip yakalanması durumunda ise para cezasına çarptırılacak.

Emlakçılık yetkisi almak için gerekli koşullar ise şu şekilde:

a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

SDN Mert Can Orhan