Ünlülerin magazin gazetecilerini dikkate alan MGD başkanı Okan Sarıkaya kamuoyuna bir açıklama yaptı. Sarıkaya özellikle sanatçıların gazetecilere olan tavrını eleştirdi.

Saygıdeğer kamuoyumuza,

Türkiye’de, küresel koronavirüs salgını ve önlemler çerçevesinde, “evde kalın”, “sosyal mesafenizi koruyun” çağrılarının yoğun yapıldığı, hafta sonları Büyükşehirler de sokağa çıkmanın kısıtlandığı ‘özel’ bir dönem yaşanmaktadır.

Bu zorlu sürecin içinde, her bilinçli ve sorumlu insanın, genel sağlık ortamının korunması için kamu yönetiminin taleplerine ciddi ve hassas yaklaşması temel ilke ve insanlık gereğidir.

Oysa, varlığını halkın teveccühüne borçlu olan, bir kısmı da geçici şöhretlerinin sarhoşluğunu, egolarının tatminsizliğini yaşamakta olan yeni yetme ünlülerin bazıları bu acil ve kritik çağrılara kulak asmamaktadırlar.

Bu yeni yetme şöhretler bir de üstüne üstlük durumu görüntüleyen ve haberleştiren gazeteci meslektaşlarımıza karşı “saygı sınırlarını aşan, küçümseyen, hatta hakarete varan ifadelerle sözlü ve yazılı saldırı dilini kullanmakta, sözel ve fiziki olarak da mobbing uygulamakta, taciz etmektedirler.

Bu durum, kamuoyunun gözünden kaçmamakta, hafızalara kara leke olarak kazınmaktadır.

Geçici şöhretin esiri yeni yetmelere yasalar ve kurallar önünde bu ülkede hiç kimsenin “ünlüler ve ünsüzler” diye ayrılmadığını önemle hatırlatmak isteriz.

Toplum tarafından, oynadıkları filmler, diziler, reklamlar vs. vesilesiyle star konumuna yerleşmiş bu kişiler farkında olmasalar da çok önemli görevler üstlenmektedirler.

Çünkü onlar kamuya mâl olmuşlardır.

Ve onların her yaptıkları, her söyledikleri toplumun çeşitli kesimleri tarafından örnek alınmaktadır. Bu da bu kişilere önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Model alınan bu kişilerin toplumsal davranışlarda kalıcı bir etkiye sahip oldukları unutulmamalıdır.

Ancak taşıyamayacağı ‘yük‘ nasıl hamalını ezer ise, ağır şöhrette bazen sahibini imha eder. Taşınamayan şöhret kana karışan zehir gibidir.

Bir diğer taraftan kendilerini görüntüleyen ve haberleştiren magazin gazetecileri ve magazin gazeteciliği üzerine farklı yorumlar yapan ünlülere, magazin haberciliğinin günümüz gazeteciliğinde çok yaygın olarak görülen habercilik türü olduğunu anımsatmak isteriz.

Magazin haberciliğinde haber değerleri, ilgililik – ilginçlik ekseni üzerine oturtulmaktadır. İzleyicide habere karşı ilgi uyandırmak, bu ilgiyi sürekli uyanık tutmak, haberciliğin vazgeçilmez unsurudur.

Yine bu kişilerin pelesenk yaptığı “magazin haberlerinin özel hayatın sınırlarını zorlaması da” yönelttikleri bir eleştiri noktasıdır.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin “Gazetecinin hakları” maddesinde, “Gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme, araştırma hakkına sahiptir.

Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, hukuka ve uluslararası normlara uygun olmalıdır.” son derece açık olarak belirtilmiştir.

Öte yandan, bu kişilere evrensel gazetecilikte “o ülkede yaşayan herkesin ortak çıkarı” olarak algılanan “kamu yararı”nı da hatırlatmak da yarar olduğu görülmektedir.

En yetkin örneklerden biri olan BBC’nin ‘Yayın İlkeleri’nde, “aşağıdakilerin yapılması kamu yararınadır” denilerek sıralanan maddelerden bir tanesi, “Halk sağlığı ve güvenliğinin korunması” dır.

Aynı şekilde BBC Akademi, “Gazeteci, siyasi, ticari, sosyal yaşamını sürdürmesi için gereken bilgileri kamuya sunma göreviyle yükümlüdür.

Bu görevi okuyucuların ilgisini çekecek tarzda yerine getirmek önemlidir.” vurgusunda bulunmaktadır.

Saygıdeğer kamuoyumuza,

İfade özgürlüğü ayrımsız bir şekilde herkes için vazgeçilmez ve korunması gereken bir haktır.

Bu hakka yönelik yapılan her türlü müdahale ve bu müdahalelere cesaret veren cezasızlık hali, sözlü, yazılı veya fiili olarak yeni şiddet olaylarını doğurmakta ve cesaret vermektedir.

İçinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde, sadece ve sadece yükümlü oldukları görevi ifa eden meslektaşlarımıza karşı ünlüler tarafından yapılan sözlü ve yazılı saldırıları kınıyor; meslektaşlarımıza yönelik yaşanan bu haksız davranışlara karşı kamuoyumuzun sessiz kalmayacağını umuyoruz.

Magazin Gazetecileri Derneği olarak içinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak takdire şayan bir sabırla görev yapan başta sağlık personelimiz olmak üzere tüm çalışanlara şükranlarımızı sunuyor, hastalarımıza da acil şifalar temennisinde bulunuyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Saygıyla duyururuz

Magazin Gazetecileri Derneği

Yönetim Kurulu

magazinkolik