İzmir’in Beydağ ilçesindeki tarihi kalenin gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. “Beydağ Kalesi Uyanıyor” projesine İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 1 milyon 500 bin TL hibe geldi.
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, projeyle ilgili devam eden süreç hakkında açıklamada bulundu. Yılmazlar, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18 Kasım 2016 tarih ve 5291 sayılı kararı ile tarihi kalenin rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin onaylandığını belirterek, “Beydağ Kalesi içindeki eski Hükümet Konağına, hazırlanan restitüsyon etüdü doğrultusunda kent belleğinin sergilenmesine yönelik kültürel bir işlev kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede, yapının tekrar ayağa kaldırılması ve Bizans Bazilikasına ait duvar ve temel kalıntıları ile mozaiklerin teşhir edilmelerinin önü açıldı. Konuyla ilgili tüm projeler onaylandı.” dedi.
’Beydağ Kalesi Uyanıyor’ projesine hibe desteği almak için İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2017 Yılı Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Amaçlı Mali Destek Programı’na başvuru yapıldığını kaydeden Yılmazlar, “Projemiz, İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2017 Yılı Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Amaçlı Mali Destek Programı’ndan 1 milyon 500 bin TL hibe almaya hak kazanmıştır. Projenin toplam maliyeti ise 3 milyon 363 bin 910 TL’dir. Kalan 1 milyon 863 bin 910 TL de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol ile temin edilmiş, projenin tamamının mali açıdan karşılanması sağlanmıştır. Projede yüzde 40 aşamasına gelinmiş olup yapım çalışmaları devam etmektedir. Projemiz sosyal, kültürel ve turizme yönelik bir gelişim stratejisi, programı ve eylem planı tarafından kapsanmaktadır. Proje gerçekleştiğinde bölge önemli bir kültürel mirasını geri kazanacaktır. İlçemiz turizm açısından önemli bir değer kazanacak ekonomik girdi sağlanacak, yeni iş kollarının ortaya çıkmasına katkıda bulunacaktır.” diye konuştu