logo

Ketencik projesinin ilk yıl sonuçları değerlendirildi

Ketencik projesinin ilk yıl sonuçları değerlendirildi

DB Tarımsal Enerji Tarımsal Projeler ekibi tarafından geliştirilen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AR-GE desteğine hak kazanan “Bölgelere Göre Biyodizele Uygun Ketencik Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” konulu projenin ilk yıl sonuçları değerlendirildi.
“Bölgelere Göre Biyodizele Uygun Ketencik Çeşit Adaylarının Belirlenmesi” konulu projenin değerlendirme toplantısında, enstitülerin yetiştirdiği ketencik türlerinin analiz sonuçları ve sözleşmeli tarım modeli ile yıl boyu yürütülen çalışmaların sonuçları yetkililer ile paylaşıldı. Erciyes’de düzenlenen toplantıya; DB Tarımsal Enerji yetkilileri Ankara, Karadeniz, Tokat, Diyarbakır tarımsal araştırma enstitüsü müdürleri, proje görevlileri ve akademisyenler katıldı.
DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, ülkemizde sulanabilen tarım alanlarında yetiştirilen, yağlı tohum bitki türlerine alternatif olarak gösterilen ketencik üretiminin önemi üzerinde durarak, sürdürülen ıslah çalışmalarının Türk tarımına büyük katkılar sağlayacağını belirtti.
Son bir yılda 2 bin dekarın üzerindeki alanda ekim yapıldığını dile getiren DB Tarımsal Enerji Tarımsal Projeler Yöneticisi Nezih Suyaran, 311 ton ürün elde edilen ekimlerden, 92 ton ham yağ sağlandığını ve aynı zamanda 210 ton küspenin yem sanayine aktarıldığını açıkladı.
Ketencik bitkisinin ülke tarımına kazandırılması için özellikle marjinal alanlarda gerçekleştirilen ekimlerin iki yıl süresince artarak devam edeceği belirtilirken, projenin daha verimli yürütülebilmesi için yapılacak çalışmalar üzerine görüşler dile getirildi.

Türk tarımında yeni yağlı tohum bitki türleri yolda
Yağlı tohum tarımında ithal ikamesi oluşturulması noktasında özel sektör ve devlet kurumları arasındaki iş birliğinin öneminin altının çizildiği toplantıda, yürütülen çalışmaların artarak devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Toplantının son bölümünde İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Arslan, yeni bir yağ bitkisi olan Pelemir Bitkisi ile ilgili bilgiler verdi, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Selim Aytaç, kenevir bitkisi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, ketencik projesinin umut verici sonuçlarının, gelecek çalışmalara da ışık tutacağı üzerinde duruldu.
Önümüzdeki yıl için geliştirilecek yeni projeler; Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Önder, Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar, enstitü müdürleri ve uzmanlar tarafından değerlendirildi. Toplantının son bölümünde, üç yıl sürecek çalışmanın ilk yıl sonuçlarının detaylı değerlendirildiği ve analiz sonuçlarının yer aldığı “Çalışma Belgesi” oluşturuldu ve proje ortakları ile paylaşıldı.