Her beş gençten biri mutsuzlaştı

Her beş gençten biri mutsuzlaştı
Paylaş

TÜİK’in verilerine göre 18-24 yaş arası her beş gençten biri mutsuz. 2017’de bu oran yüzde 8,8 iken 2021’de yüzde 20.4’e yükseldi. Uzmanlar, geleceğe dair umutsuzluğun gençleri mutsuzlaştırdığına dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘İstatistiklerle Gençlik, 2021’ verilerini paylaştı. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu.

Veriler derinleşen ekonomik kriz ve iktidarın baskı politikalarının gençlerin üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. 18-24 yaş grubunda ‘mutsuz’ olduğunu belirtenlerin oranı son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2017’de bu oran yüzde 8,8 iken 2021’de yüzde 20.4’e ulaştı. Buna göre her beş gençten biri mutsuz. Her gün en az bir kadının erkekler tarafından katledildiği ülkede kadınların da giderek mutsuzlaştığı ise verilere yansıdı. 18-24 yaş arası ‘mutlu’ olduğunu söyleyen kadınların oranı 2017 yılında yüzde 67,4 iken 2021 yılında yüzde 16,4 geriledi, yüzde 51’e düştü.

25 yaş üstü yetişkin nüfus arasında ‘mutsuzum’ diyenlerin oranı 2020 yılında yüzde 14,6 iken geçen sene yüzde 16’ya yükseldi.

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü, ‘mutsuzum’ diyen gençlerin artışını şu ifadelerle değerlendirdi:

“Pek çok şeyin iç içe girdiği bir dönem. Bir yandan pandemi çok etkiledi. Pandeminin kaybedenlerinden biri gençler oldu. Baktığımızda pandemi sırasında neler yapıldı, gençlerle görüşmesek bile sosyal medyada yazdıklarına çizdiklerine baktığımızda bile gençleri daha güçlendirmeye yönelik politikaları olan, gençleri unutmadığını söyleyen devletlere karşı ‘bak başka ülkelerde genç olmak ne kadar farklı bizde bunlardan hiçbiri yok” izlenimini yarattı. Bunun dışında ekonomik ve siyasal kriz ve en önemlisi bütün bunların değişmeyeceğine dair, ve değişmesinin zor olacağına dair umutsuzluk beraberinde geldi. Türkiyede insanlara genelde anketlerde ‘mutlu musunuz, mutsuz musunuz’ diye sorulduğunda her şeye rağmen kendilerini mutlu gösterme eğilimindeler. Bu nedenle ciddi bir sorun var ve buna el atmamız gerekiyor gibi gözüküyor.”

BEKLENTİLER YERİNE OTURMAYA BAŞLADI

Sosyolog Doç. Dr. Erkan Saka ise şöyle konuştu: “Genelde mutluluk anketlerinde Türkler hep mutlu gözüküyorlardı. Şimdi daha önce beklentiler yerine oturmaya başladı. Gelecek ile ilgili plan yapmak giderek zorlaşıyor. Kaygı boyutu da yükselmiş durumda. Türkiye’de gençler her zaman kaygılıydı ama bu biraz daha arttı. Ekonomik duruma ve istikrarsızlığa bağlanabilir. Bundan dolayı mutsuzluk artıyor olabilir.”

EKONOMİK KRİZ EĞİTİMDEN EDİYOR

Öne çıkan 2021’in diğer verileri ise şöyle:

• 15-24 yaş grubunda eğitimine devam etmek istemesine rağmen yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı ‘ekonomik nedenler’ alırken, bunu eğitimdeki başarısızlık ve ailenin izin vermemesi takip etti.

• Gençlerin yüzde 76,0’sı çalıştığı işinden memnun ancak; yüzde 37,9’u çalıştığı işten elde ettiğin kazançtan memnun değil. 2020’de bu oran yüzde 30,2.
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında yüzde 39,1 iken geçen sene yüzde 41,7 oldu. İstihdam edilen gençler sırasıyla hizmet, sanayi ve tarım sektöründe yer aldı.

• Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3; 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 24,7.
Yükseköğretim okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,6’dan yüzde 40,5’e düştü. Kadınlarda ise üniversiteye gitme oranı arttı; yüzde 46,3’ten yüzde 48,5’e yükseldi.

• Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu. Hakkari’yi Şırnak ve Siirt izledi. En düşük olduğu il ise sırasıyla Muğla, Dersim ve Balıkesir oldu.
Gençlerin mutluluk kaynağı arasında sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu başarı ve sevgi izledi.

kaynak Birgün/DilaraŞimşek

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın