Türkiye’nin önde gelen şirket ve kurumlarının üye olduğu Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 2020 Marka Zirvesi öncesi Marka Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. Üçüncüsü düzenlenen seminerde devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan ‘Turquality’ ele alındı.
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Merkezinde gerçekleştirilen toplantı EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan’ın ev sahipliğinde başladı. Contrust İzmir Danışmanlık ve Eğitim Firması Yönetici Ortağı Günkut Gürşen ve EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Söktaş Pazarlama Müdürü Y. Baran Kayhan sunum ve konuşmasıyla devam etti. Tüketici ve ürün arasındaki iletişimi sağlayan en önemli araçlardan birinin marka olduğunu belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, “Küreselleşen dünyada işletmeler, teknolojik gelişmeler ile birlikte daha önce ulaşamadıkları tüm dış pazarlara açılabilme fırsatını bulmuşlardır. Bu fırsat ile birlikte işletmeler uluslararası pazarlarda sadece ürünlerini değil aynı zamanda hedefledikleri tüketici kitlesine kendisini ifade edebilme şansını yakalamışlardır. Yoğun rekabet ortamının etkisiyle pazar ortamında birbirinden az ya da çok farklı nitelikler taşıyan aynı türden ürünlerin fazla olması ve birçok tüketicinin bu ürünleri benzer olarak algılaması sonucunda işletmeler kendi ürünlerini diğer ürünlerden ayrıştırabilmek için çaba göstermektedirler. Tüketici ve ürün arasındaki iletişimi sağlayan en önemli araçlardan olan biri marka bu noktada önemli bir role sahiptir. Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin markalı ürün ve hizmetler ile pazarda yer almaları bu işletmelerin zorlu rekabet ortamında oldukça avantajlı bir konum elde etmelerine yardımcı olmaktadır.” dedi.

Turquality Uluslararası markalaşmada güç
Zaman içerisinde önemi artan ve küresel pazarlarda güç sahibi olan küresel markalar, kendi ülkeleri için ekonomik anlamda birer zenginlik kaynağı haline geldiklerini vurgulayan Aslan, “Ülkemizin ekonomik anlamda kalkınması ve dış ticaret açığının kapatılabilmesi için katma değerli ve markalı ürünler üretilerek uluslararası pazarlara sunulması oldukça önemlidir. Uluslararası ve markalaşma ile elde edilebilecek avantajlar Türk işletmelerinin dış pazarlardaki konumunu güçlendirerek daha güçlü sermaye yapılarının oluşmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatı geliştirmeye yönelik oluşturduğu devlet destekli ilk ve tek marka destek programı olan Turquality Destek programı uluslararası markalaşma potansiyeli olan işletmelere itici bir güç olmayı aynı zamanda Türk markalarının dış pazarlarda oluşturacağı talep ile birlikte Türkiye’nin markalı ürün ihracatında artış göstermesini hedeflemektedir. Markalaşma süreci uzun ve zorlu bir yol olarak işletmelerin önüne çıkmaktadır.” diye konuştu.
Markalaşmak isteyen işletmeler öncelikle karar mekanizmalarını harekete geçirmeli ardından bulundukları pazar ortamını, ürünlerini veya hizmetlerini nasıl bir marka stratejisi ile sunacaklarını araştırması gerektiğini belirten Aslan, “Yapılan detaylı araştırmaların ardından tüketicinin gözünde markalarını nasıl konumlandıracaklarını, hitap edecekleri potansiyel tüketici grubunu belirlemelidir. Bu belirleme işleminin ardından markayı her yönü ile tüketiciye açıklamalı ve tanımlamalıdır. Çünkü tüketici, markayı sahiplenici bir rol üstlenir. Dolayısıyla kendisine yakın bulduğu ürün markası ile ilgili tüm detayları bilmek ister. Markalaşma sürecini başlattıktan sonra işletmeler markaları ile ilgili stratejik adımları belirlemek için markayı yönetmeli ve gelişen ticari aksiyonlara göre markalarını güncellemeli, denetlemelidirler.” dedi.

Contrust İzmir Danışmanlık ve Eğitim Firması Yönetici Ortağı Günkut Gürşen Turquality temel noktasının sadece ihracatı geliştirmek olmadığını markalaşmanın da baz alındığına değinerek, “Turguality iki temel amacı var. İlki o dönemde ortaya konulmuş olan 2023’teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ama temel hedef noktasında taşınan konu neden global Türk firmamız yok 2023 yılına kadar en az 10 tane global Türk firması oluşturmak amacıyla ortaya çıkmış bir programdır. Bu kapsamda Türk malı imajının güçlendirilmesi, kabiliyetinin genişletilmesi gibi konu başlıkları amacı arasında yer alıyor. Global anlamda marka gücünü arttırmak , yurtdışında olumlu Türk malı imajı oluşturmak ve seçilmiş Türk markaları için katalizatör görevi görmek hedefleri içerisinde ter alıyor. Başvuru yapacağımız markanın Türkiye’ de marka tescilinin olması ikinci aynı markanın yurtdışında Madrid Protokolü çerçevesinde en az bir ülkede tescilinin gerçekleşmiş olması lazım. 2018 yapılan değişiklikle denildiği bu firmaların ihracaat tecrübelerinin olması lazım. Tecrübe olarakta son 3 takvim yılı olarakta ihracat yapmış olmaları son 3 yıl içindeki ihracaat ortalamasınında 3 milyar amerikan dolarına eşit olması gerekiyor. Bu programla ilgili belirli seminer ve toplantılar gerçekleşiyor 2016 bu programa girecek olanlara ön inceleme denetimi yapılıyor. Turquality iki destek programı var biri marka destek programı diğeri ise turquality programı. Marka destek programı birinci lig olarak atfedeceğimiz nokta öncelikle firmalar olgunluğunu geliştirsin ve bu mekanizmadan destek almaya çalışsınlar bunun bir kademe olgunluk hali süper lig dileğiniz turquality programı. Asıl hedef Ticaret Bakanlığı’nın asıl hedefi şampiyonlar liginde top koşturması. 317 markamız var şu an 195 markamız turquality programında 122 markamız marka destek programında. THY, pegasus, atlas global… gibi firmalarımız var. Marka destek programı 4 yıllık bir program 4 yılın sonunda devam etmiyor mutlak surette olgunluk seviyesini arttırmış olması ve bir üst seviyeye terfi etmeli. Turquality şu başlıkları destekliyor patent, marka tescili, marka tescilinin yenilenmesi, marka koruma gibi alanlarda yaptığımız giderlerin esasında yüzde ellisini geri alabiliyorsunuz. ” dedi.
EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Söktaş Pazarlama Müdürü Y.Baran Kayhan’da Söktaş’ın Turquality geçmişinden bahsederek markalaşma sürecinden bahsetti. Toplantının sonunda EGİAD Başkanı Mustafa Aslan sunum yapan ve konuşmacı olarak yer alan Günkut Gürsen ve Y. Baran Kayhan’a teşekkür ederek plaket takdim etti. Öte yandan programa EGİAD üyeleri ve özel sektör çalışanları katıldı.