Boş laf değil çözüm istiyorlar..

Boş laf değil çözüm istiyorlar..
Paylaş

18-35 yaş arası yurttaşlar üzerine yapılan kapsamlı araştırmaya göre ülkedeki en önemli sorunlar yine ekonomi, işsizlik ve yoksulluk şeklinde sıralandı. Katılımcıların çoğunluğu, hayat standardının her geçen gün düştüğüne dikkat çekerken mevcut siyasi partilerin ise sorunlarını çözemeyeceğini düşünüyor.

Birgün gazetesi’nin haberine göre İktidarın ülkeyi mahkûm ettiği ekonomik kriz giderek derinleşirken genç ve ortak kuşağın içine sürüklendiği umutsuzluk her geçen gün artıyor. Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) tarafından gerçekleşen, ‘‘Farklı Toplumsal Kesimlerden Gençlerin Aktif Vatandaşlık Algıları Ve Politikaya Katılım Mekanizmalarına Bakışı” araştırmasından elde edilen bulgular, genç kuşakların ülkenin mevcut durumuna ve geleceğine ilişkin algılarına yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

10 Eylül ile 10 Ekim arasında 18-35 yaş arası yurttaşlar üzerine yapılan çalışmaya katılanların ezici çoğunluğunun en büyük sıkıntısının ekonomi ve ona bağlı işsizlik olduğu görülürdü. Araştırmaya katılan yurttaşlar, mevcut siyasi partilerin halkın sorunlarını yeterince ifade etmediğini, hatta sorunları mevcut partilerin çözemeyeceğini düşünüyor. Yaşadıkları hayatın her sene daha da zorlaştığına dikkat çeken katılımcılar, “İmkan bulsanız ilk neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusuna da en çok “ülkemi” yanıtını veriyor.

Araştırmadan dikkat çeken sonuçları özetledik.

EN ÖNEMLİ SORUN EKONOMİ VE İŞSİZLİK

Araştırmada katılımcılara Türkiye’de en acil çözülmesi gereken sorunlar yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre katılımcıların yüzde 20’si bu soruya ‘ekonomi’ yanıtı verirken yüzde 12,4’ü ‘işsizlik’, yüzde 12,5’i ise ‘yoksulluk’ dedi. Bu sonuçlara göre katılımcıların yüzde 45’i ekonominin en öncelikli sorun olduğunu düşünüyor. ‘Adalet’ diyenler 18, eğitim diyenler yüzde 15 bandından görülüyor.

Katılımcılara yöneltilen önümüzdeki yıl hayat beklentisinin ne yönde olduğu sorusu da karamsarlığı gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 66’sı gelecek yıl hayat standardının ‘daha kötü’ye gideceğini düşünürken değişmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 13’te kaldı. Bu soruya ‘daha iyi olur’ yanıtını verenler yüzde 20’de kaldı. Bir yıl öncesine göre hayat standardının nasıl değiştiği de sorulan araştırmada, yüzde 82,4’lük bir kesim ‘daha kötü’ye gittiğini belirtti. Hayat standardının iyileştiğini ifade edenler yüzde 9, aynı kaldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 8,6’da kalıyor.

SORUNLARINA YETERİNCE DİKKAT ÇEKEN YOK

İktidar halka sırt çevirirken muhalefet partilerinin de yurttaşın asıl sorunlarına gerçekçi çözümler üretmediği eleştirileri yapılıyor. Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise katılımcıların mevcut siyasi partilere bakış açısı oldu. Siyasi partilerin halkın sorunlarına yeterince dikkat çekemediği sonucu çıkan çalışmada, yüzde 90’ı aşan bir çoğunluk halkın sorunlarının ifade edilmediği düşüncesinde. Bu soruya yalnızca yüzde 8’lik bir kesimin “Partiler sorunlarımızı ifade edebiliyor” şeklinde yanıt verdiği görülüyor. Aynı sorunun devamında “Mevcut siyasi partiler sorunları çözebilir mi?” sorusuna verilen yanıtlar da çarpıcı. Bu soruya ‘Hayır’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 81’i aşıyor. ‘Evet’ yanıtını verenlerin oranı ise yalnızca yüzde 17. Katılımcılara ‘İmkan olsa neyi değiştirirdiniz?’ sorusuna ise yüzde 30’a yakın bir kesim ‘ülkemi’ yanıtını veriyor. Bu yanıtı sırasıyla yüzde 15,4 ile ‘maddi gelirimi’ yanıtı, yüzde 9 ile de ‘eğitimimi’ yanıtları veriliyor.

YÜZDE 96’SI İŞ YAŞAMINDA MUTSUZ

Son olarak ankette iş yaşamında mutsuzluğun yüksek oranlarda olmasına ek olarak katılımcılara sizce “Türkiye’de insanlar mutlu mu” diye soruldu. Yüzde 96,3’ü mutsuz olunduğunu düşünüyor. Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yüzde 20,3 ile ilk sırada ekonomik sorunları belirtirken, yüzde 18,1 ile ikinci sırada adalet, yüzde 15,7 ile eğitim sorunu ifade edildi.

ÇALIŞTIKLARI İŞTEN MUTLU OLANLAR AZINLIKTA KALDI

Katılımcılar, kendilerine yöneltilen “Yaptığınız iş sizi mutlu ediyor mu?” sorusuna da çarpıcı yanıtlar verdi. Bu soruya yüzde 53,5 oranında bir kesim çalıştıkları işten memnun olmadıkları yanıtını verdi. Bu soruyu ‘evet’ şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 43,6 olurken 2,9’luk bir katılımcı ise bu soruyu yanıtsız bırakmayı tercih etti.

GÜNDEM DAHA ÇOK TWİTTER’DAN İZLENİYOR

Araştırmada katılımcılara “Gündemi en çok nereden takip ediyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 27,9’u Instagram, yüzde 42,9’u Twitter, yüzde 11,5’i televizyon, yüzde 6,7’si gazete, dergi vb. yüzde 3,3’ü Telegram, 2,9’u Facebook, yüzde 1,8’i Twitch, yüzde 3,1’i ise farklı sosyal medya mecralarından gündemi takip ettiklerini belirtti.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın