Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde TMMOB temsilcileri ile bir araya geldi. Zihni Derin İş Merkezi’nde TMMOB temsilcilerine seslenen Başkan Gümüş, “Amacımız Menteşemizin kentleşmesinde çok önemli rollere sahip siz değerli paydaşlarımız şehir plancıları, mimarlar ve mühendisler ile kentimizi daha yaşanabilir, konforlu, sağlıklı ve güvenli bir mekân haline getirilmesine yönelik fikirlerin paylaşıldığı bir ortam oluşturmak. İçinde bulunduğumuz bu bina daha önce atıl bir durumdaydı ve daha iyi hizmet vermek adına konforlu ve erişilebilir bir yer haline getirerek aktifleştirdik, İmar ve Şehircilik ile Yapı Kontrol Müdürlüklerimizi buraya taşıdık” dedi.
Dünya Şehircilik Günü’nün bir kutlamadan çok bir arayış, tartışma ve sorunların çözümüne yönelik gün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Gümüş, “Kentimizde bu güne kadar yerel yönetimlerde görev yapanların da katkılarıyla geçmişten gelen mimari ve yaşam kültürü korunmaktadır. Bizler de bundan sonraki süreçte şehircilik adına hem yapısal, hem de sosyal anlamda bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu noktada, geçmişten bugüne kadar planlamaya yönelik yapılan çalışmalarla kentimizdeki kentsel ve doğal sit alanları korunmuş, mahalle kültürümüzün yaşatılması adına az katlı yatay yapılaşma benimsenmiş ve kentin gelişmesinde doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak, teknik ve bilimsel esaslar çerçevesinde yönlendirilmiştir. Bizim yıllardır uyguladığımız ve geçmişimizden gelen doğaya saygılı, yatay mimari ile mahalle kültürünün korunmasının, şimdilerde dillendirilerek önerilmesi mutluluk verici bir gelişme. Bu durum kentimizin örnek alınabilecek kentlerden biri olduğunu göstermektedir. Siz değerli TMMOB üyelerinin de aynı hassasiyetle kentimizin kimliğini oluşturacak ve yansıtacak çalışmalar içerisinde olmanızı bekliyoruz.
Son 5 yılda devletin altyapı kuruluşlarının aynı anda kent merkezinin tamamını kapsayan altyapı çalışmaları bu süreçte hemşehrilerimizin yaşam kalitesini zedelese de orta ve uzun vadede bunların da bir gereklilik olduğu gerçektir. Belediyemizin de kontrol ve yetkisi dışında yürütülen bu çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını ve ilgili kuruluşların da bu konuda hassas olmalarını istiyoruz. Katılımlarınız için teşekkür eder, Dünya Şehircilik Gününüzü kutlarım” dedi.