Son dönemde sosyal medyada artan provakatif paylaşımlar sonrasında polisin çok hızlı bir şekilde söz konusu kişileri göz altına alması birçok kişinin beğenisini kazanırken, Anayasa Mahkemesi’den bu konuda bir iptal kararı geldi.

7072 Sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un üç hükmü iptal edildi. Bunlardan birisi de, polise sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisi veren düzenlemeydi.

AYM’den polisin sanal takip yetkisi için iptal kararı!

İnternet abonelerine ait kimlik bilgilerinin kişisel veri niteliğinde olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasını, sanal ortamda araştırma yapmasını, erişim, içerik ve yer sağlayıcıların da talep edilen bilgileri kolluğun ilgili birimine bildirmesini düzenleyen kuralı, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Bu durumun Anayasa’nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğu belirtilirken, sanal ortamda işlenen suçlar da dahil olmak üzere suç soruşturmasını yapacak yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının belirlenmesinin ve konuya ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün yargı makamlarının görevi kapsamında kaldığına işaret edildi.

Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının belirlenmesi amacıyla kolluğa kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını sınırlayarak söz konusu yetkiyi tanımanın zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği, kuralla getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı bildirildi.

SDN Mehmet Ali Ertunç