Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Topluluğu tarafından Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün 30. yıl dönümü dolayısıyla ‘Çocukların Yasal Hakları ve Cinsel İstismar’ konulu panel düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldırım, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, okul öncesi dönem çocuklarının salt bilişsel gelişim alanında değil; duyusal, sosyal ve bedensel gelişim alanlarında da en uygun koşullarda desteklenmesi, izlence ve etkinliklerin ise bunu olanaklı kılacak bir biçimde oluşturulması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Canbulat didaktik yapılandırılmış etkinliklerin tek başına yeterli olmadığını, çocuklara akranları ile nitelikli sosyal etkileşim imkAnı sunan etkinliklere yer verilmesinin pedagojik açıdan büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.
Çocuk hakları konusunu evrensel hukuk değerleri bağlamında ele alan panel kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat Karauz “Çocukların Yasal Hakları”, Arş. Gör. Nurullah Kantarcı ise “Çocuk İstismarı” konularını hukuki boyutlarıyla ele aldı.
Türkiye de dAhil olmak üzere 196 ülke tarafından imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi başta yaşama hakkı olmak üzere; gelişme hakkı, istismar ve sömürüden korunma hakkı, kültürel ve sosyal yaşama katılma hakkı gibi temel ilkelerin belirlendiği uluslararası bir antlaşma olarak günümüzde de önemini korumaktadır.