İstanbul’da beş çalışandan biri işinden memnun değil

İstanbul’da beş çalışandan biri işinden memnun değil
Paylaş

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, (BETAM) tarafından yayımlanan araştırmaya göre İstanbul’da çalışanların yüze 17,4’ü çalıştığı işinden memnun değil. Memnun olmayanların yüzde 69’u iş ararken yüzde 30’nun aramadığı görüldü. İş aramayanların yüzde 59’u daha elverişli bir iş bulma umudu taşımadığı yanıtını verdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Dr. Gökhan Şahin Güneş ve Betam Araştırma Asistanı Mehmet Cem Şahin tarafından hazırlanan “İstanbul’da İşten Memnuniyetsizlik” başlıklı araştırma notunu yayımladı.

Sonuçlar çalışanların yaklaşık beşti birinin, yüzde 17,4’ünün işinden memnun olmadığını gösterdi. Eğitim düzeyleri dikkat alındığında daha çok düşük eğitimli ve yüksek eğitimli kadınların işlerinden memnun olmadıkları ortaya çıktı. Öte yandan yapılan işin kimi nitelikleri dikkate alındığında ağırlıklı olarak düşük gelirlilerin, çırak/stajyerlerin, fiziksel iş yapanların ve kayıt dışı çalışanların işlerinden memnun olmadıkları görüldü.

Memnuniyetsizlik nedenleri arasında ücretlerin yetersizliği, çalışma saatlerinin uzunluğu ve işte terfi imkânlarının zorluğu öne çıktı. Kadınların memnuniyetsizlik nedeni olarak yüzde 39,3 ile aldıkları ücreti, yüzde 27,4 ile çalışma saatleri, yüzde 26,5 ile terfi imkânlarının olanaksızlığı ve yüzde 17,1 ile eğitimleriyle işleri arasındaki uyumsuzluktan kaynaklandı.

Erkekler ise ağırlıklı olarak yüzde 15,2 ile ulaşım güçlüğünden ve ağır veya sağlıksız iş koşullarından memnun olmadıklarını beyan etti.

ÜÇTE BİRİ İŞ ARAMIYOR

Anketler işinden memnun olmayanların yüzde 31’lik kesiminin iş aramadığını da ortaya koydu. Bu gruba memnun olmamasına rağmen neden iş aramadığı sorulduğunda, grubun yüzde 59,8’i daha elverişli bir iş bulamayacağını belirtirken, yüzde 18,9’u alışmış oldukları düzeni bırakmak istemediklerini belirtti.

Araştırmada 2021 Eylül ve 2022 Ekim aylarında İBB İSPER “İstanbul İşgücü Piyasası” raporu için gerçekleştirilen kapsamlı anketlerin veriler kullanıldı. 2021 yılındaki anket İPA tarafından çalışma yaşındaki 10 bin 83 kişi, 2022 yılındaki anket ise Remind şirketi tarafından 5 bin kişi ile yapıldı.

kaynak cumhuriyet.com.tr

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın