184 SABİM HATTI ÜZERİNDEN DOKTORU TEHDİT EDEN KİŞİYE HAPİS CEZASI VERİLDİ…

184 SABİM HATTI ÜZERİNDEN DOKTORU TEHDİT EDEN KİŞİYE HAPİS CEZASI VERİLDİ…
Paylaş

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan “Sağlık Bakanlığı’na ait 184 sabim hattını arayarak doktoru tehdit eden kişiye hapis cezası (para cezasına çevrilmeksizin) verildi. Sonuçtan memnunuz ancak sürecin hızlanması için hızla uygulamaya konması gerekenler var. AHEF olarak 184 Sabim Hattı şikâyet tehdit hattı değil, bilgilendirme ve eğitim hattı olmalı. Bunu sürekli, her platformda dile getiriyoruz ve yine vurguluyoruz” dedi.

 

Sağlık Bakanlığı’na ait 184 sabim hattını arayarak doktoru tehdit eden kişiye hapis cezası (para cezasına çevrilmeksizin) verildi. Aile Sağlığı Merkezine başvuran şahıs yanında olmayan eşi için ilaç yazdırmak istemiş, aile hekimi ise başvuru usulüne uygun bir şekilde eşinin randevu alması gerektiğini söylemişti. Buna sinirlenen şahıs Alo 184 hattını arayarak, aile hekimini kastedip, ‘’doktoru dövüp haberlere mi çıkalım, illa kavga mı edelim” ifadelerinde bulunmuştu. Şahsın sarf ettiği bu sözler gerek 184 hattı personelince ve gerekse de Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yazısında “SABİM Başvuru Detayları Evrakı’’nda tutanak altına alınmıştı. İlçe Sağlık Müdürü’nün TCK 279 ve TCK 280. maddeler gereği görevi esnasında öğrendiği suçları bildirmekle yükümlü olması sebebiyle aile hekimine karşı işlenen tehdit suçunu Cumhuriyet Başsavcılığına derhal bildirmişti. Bunun üzerine gerekli tahkikatlar sonrası şahıs hakkında kamu ası açıldı ve ceza-i müeyyide uygulandı.

 

  • Dava aşamalarında şahsın verdiği savunmasında “asıl kendisinin mağdur olduğu, doktorun yüzüne karşı tehditte bulunmadığı fakat Alo 184’ü arayarak doktoru dövüp haberlere mi çıkalım kavga mı edelim dediğini, ancak doktoru kastetmediğini” ifade ettiğinin,
  • Şahsın suçunu ikrarı ve ilgili kurumca tutulan tutanaklarla birlikte değerlendirildiğinde 184 telefon hattının aranması durumunda tehdit fiilinin ilgili doktora dolaylı yoldan iletme kastı olduğunun anlaşıldığı,
  • Tehdit fiili kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünün ihlaliyle bir olduğu, sanığın 184 telefon hattını arayarak iletme kastıyla “ben Dr. Mustafa Işıklı’nın odasının önündeyim fakat randevu almamı istedi, doktoru dövüp haberlere mi çıkalım” sözleriyle, katılanın ruh dinginliğini iç huzurunu bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal ederek tehdit ettiği, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu kanaati oluştuğunu, İstanbul BAM 12.Ceza Dairesi 2017/497 Esas, 2017/644 Karar numaralı ilamı ile İzmir BAM 9. Ceza Dairesi 2019/360 Esas, 2020/290 Karar sayılı ilamında “hususları göz önünde bulundurularak sanığın suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu düşünülen savunmasına Asliye Ceza Mahkemesince itibar edilmeyerek üzerine atılı suçtan TCK gereği tayin edilen cezada 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na eklenen fıkra içeriğiyle 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiştir.

 

Bunlarla birlikte 184 SABİM hattı personellerinin kamu görevi icra etmeleri sebebiyle kendilerine iletilen bu tür tehdit, hakaret vb. gibi suçları TCK 279 ve 280. maddeler mucibince direkt adli makamlara bildirmeleri gerekirken İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne iletmeleri eksikliktir. AHEF, bu eksikliğin en kısa zamanda 184 SABİM hattı personeline verilecek eğitimlerle düzelmesini beklediklerinin altını çiziyor. AHEF Yönetimi, sağlık personeline yönelen her tür tehdidin cezasız kalmayacağı ve böylesi kendini bilmezlerin karşısında hukuk devletinin olduğunun unutulmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın